ordinace klinické psychologie
Vítáme vás v ordinaci klinické psychologie Mojeja s.r.o. . Jsme nestátní zdravotnické zařízení se smluvními vztahy s pojišťovnami:

VZP, ZPMV ČR, OZP, VoZP ČR, ČPZP, ZP Škoda.

Ordinaci Mojeja s.r.o. byla 1. 12. 2018 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie.

co nabízíme

V naší ordinaci nabízíme péči dospělým klientům. Věnujeme se psychologické diagnostice, krizové intervenci, psychologickému poradenství, i dlouhodobé psychoterapii.

Naše logo „moje já“ vyjadřuje zájem o vnitřní svět, vnitřní uspořádání, o naše Já. V logu je skryta „jednička“. Je jedno, jestli ji najdete záhy, nebo budete hledat. Je to o hledání a my jsme průvodci. Psychoterapie i psychodiagnostika jsou o kontaktu s Já, o poznávání se, zkoumání se a experimentování.

Psychoterapie

Na psychoterapii vás nemusí poslat ani psychiatr, ani žádný jiný lékař. Můžete se rozhodnout sami a spolu s námi doladit, jak často a po jak dlouhou dobu docházet. Psychoterapeutické sezení trvá 45 – 50min.

Nejčastější frekvencí je 1x týdně. Nabízíme individuální, párovou a skupinovou psychoterapii. V naší ordinaci jsme vycvičení v hlubinné psychoterapii.

více informací...
Zajímají nás kořeny problému, chceme porozumět důvodům vzniku daného problému a jeho vývoji. Zajímá nás rodinný kontext a také nás zajímá, co všechno k tomu napadá vás a jak změny uvést do běžného života.

Leona Dyrehauge a Lucie Vlček Pelková jsou vycvičené v Katatymně imaginativní psychoterapii. KIP je směr, který používá imaginování. Psychoterapeut klienta uvolní a nechá ho si představit určitý motiv.

Klient si představuje, nahlas o tom hovoří a terapeut ho doprovází. Imaginace trvá zhruba 15-20 min. a na další sezení klient donese obrázek z imaginace, který nakreslí doma.

Imaginování je kouzelná cesta k sobě, do vlastní vnitřní reality. Je bezpečná, protože je pod ochranou symbolů. Je to způsob, jak v terapii nepracovat stále jen verbálně. Zvláště dobrá je pro intelektově a argumentačně schopné lidi, pro psychosomaticky nemocné, pro depresivní klienty, pro seberozvoj u zdravých klientů apod.

diagnostika

Nabízíme psychologické vyšetření dospělých klientů. Většinou diagnostikujeme na žádost psychiatra, nebo neurologa. 

Psychologickou diagnostikou popisujeme kognitivní deficity, demence, deprese, osobnostní charakteristiky, psychotický proces apod. Výsledek zpracováváme do papírové podoby posléze.

náš tým

PhDr. Leona Dyrehauge

více info
Atestovaná klinická psycholožka s funkční specializací – majitelka a jednatelka Mojeja s.r.o.. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství a individuální psychoterapie

Specializace: intimita, ženství, psychosomatika, úzkostnost, vztahovost, osobnostní rozvoj.

Jednooborovou psychologii studovala v Praze, v americkém Washington D.C. a dánském Aarhusu. Praktickou klinickou práci se učila v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, kde hlavně diagnostikovala.

Psychoterapeutickou zkušenost pak získala zejména v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“. Tam nejprve pracovala s psychotickými klienty, později s klienty závislými na alkoholu.

Od roku 2013 má soukromou praxi (www.naterapii.cz), kde pracuje zejména s klienty, kteří se zabývají intimitou, seberozvojem, partnerstvím, smyslem žití apod. Je vycvičená v Katatymně imaginativní psychoterapii, kde nyní působí jako výcviková terapeutka.

Mgr. Karel Malimánek

více info

Psycholog v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství dospělých. Psychodiagnostika.

Specializace: Úzkostnost, deprese, poruchy osobnosti, psychosomatika, vztahové problémy, rozvoj osobnosti.

Vystudoval jednooborovou psychologii v Praze na FF UK. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získal v Denním psychoterapeutickém sanatorium „Ondřejov“, kde nejdříve pracoval s klienty závislými na alkoholu a později s klienty trpícími psychózou a poruchami osobnosti.

Vycvičen je v individuální psychoanalýze v rámci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Aktuálně ve výcviku v Transference Focused Psychotherapy (TFP) zaměřeného na léčbu hraniční poruchy osobnosti.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Působí také jako lektor Školy psychologie a pedagog na FAMU.

Mgr. Petr Ptáček

více info
Atestovaný klinický psycholog s funkční specializací. Dospělá klientela – Psychodiagnostika, poradenství a individuální psychoterapie.

Specializace: smysl života, úzkostnost, seberozvoj, komunikace, vztahy.

Narozen 1975. Vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií, absolvoval psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a Existenciální analýze a výcvik v hypnóze. Pracoval jako psycholog v Dětské psychiatrické léčebně Louny, v PL Bohnice na sexuologii a na Centru krizové intervence. Od roku 2015 je hlavním psychologem v PL Beřkovice. Od r. 2006 má vlastní poradenskou a psychoterapeutickou praxi. Působí také jako lektor a trenér, zejména v oblasti komunikačních dovedností.

Mgr. Veronika Fraitová

více info
Psycholožka v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství dopělých a dospívajících, psychodiagnostika.

Specializace: Úzkostnost, deprese, psychosomatika, neplodnost, vztahové problémy, rozvoj osobnosti.

Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získala zejména v Ordinaci klinické psychologie v Příbrami.

Je vycvičená v dynamicky orientované skupinové a komunitní psychoterapii. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Jana Kalvachová, DiS.

více info
Psychoterapeutka, ergoterapeutka, zdravotní sestra. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychózy, deprese, úzkost, poruchy osobnosti.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii. Kmenovým pracovištěm je Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“, kde pracuje od roku 2005. Vede individuální psychoterapie a také skupinovou terapii pro pacienty s psychotickou zkušeností. V minulosti se několik let věnovala práci s drogově závislými v Kontaktním a poradenském centru. Absolvovala řadu odborných seminářů a kurzů.

Mgr. Martina Boráková

více info
Psycholožka v předatestační přípravě – momentálně na mateřské dovolené. Dospělá i dětská klientela – psychodiagnostika, poradenství i psychoterapie.

Specializace: deprese, úzkosti, psychosomatika, školní problematika.

Psychologii vystudovala v Praze. Pracuje s dospělými i s dětma. Zkušenost s dětskými klienty získala v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno, kde jako psycholožka působila v dětské klinicko-psychologické ambulanci. Již během studia absolvovala řadu odborných stáží. Byla zaměstnaná jako konzultantka na Lince bezpečí.

Je vycvičená v dynamicky orientované skupinové a komunitní psychoterapii. Pracuje pod pravidelnou supervizí a pod školitelkou.

Samoplátci

Nechcete-li čekat na volný termín, nebo jde-li vám spíše o seberozvoj, přejděte prosím na www.naterapii.cz.

Ordinace

Ordinace Mojeja s.r.o.
Jordana Jovkova 3253/5,
Praha 4
IČ: 069 76 701 / IČZ: 045 37 000

Prosíme omlouvejte se ze sezení 48h dopředu.
Umožníte nám tím vzít jiného klienta.

PhDr. Dyrehauge: +420 775 999 297

Objednávky nebo dotazy nám pište pomocí našeho formuláře.

1 + 9 =