ordinace klinické psychologie

Vítáme vás v ordinaci klinické psychologie Mojeja s.r.o. . Jsme nestátní zdravotnické zařízení se smluvními vztahy s pojišťovnami:

VZP, ZPMV ČR, OZP, VoZP ČR, ČPZP, ZP Škoda, RBP.

Ordinaci Mojeja s.r.o. byla 1. 12. 2018 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie. A 1.7. také akreditace k vzdělávacímu programu Psychoterapie.

co nabízíme

V naší ordinaci nabízíme péči dospělým klientům. Věnujeme se psychologické diagnostice, krizové intervenci, psychologickému poradenství, i dlouhodobé psychoterapii.

Naše logo „moje já“ vyjadřuje zájem o vnitřní svět, vnitřní uspořádání, o naše Já. V logu je skryta „jednička“. Je jedno, jestli ji najdete záhy, nebo budete hledat. Je to o hledání a my jsme průvodci. Psychoterapie i psychodiagnostika jsou o kontaktu s Já, o poznávání se, zkoumání se a experimentování.

Psychoterapie

Psychoterapie je povídání si o tom, co nás trápí. Rozebírání pocitů, prožitků, myšlenek i situací z našeho života. Psychoterapeutických sezení je více, nejčastěji se chodí 1x za týden na 45min.

Na psychoterapii vás nemusí poslat ani psychiatr, ani žádný jiný lékař. Můžete se rozhodnout sami a spolu s námi doladit, jak často a po jak dlouhou dobu docházet. Nabízíme individuální a skupinovou psychoterapii. V naší ordinaci jsme vycvičení v hlubinné psychoterapii.

Nyní jsme plně obsazeni.

diagnostika

Nabízíme psychologické vyšetření dospělých klientů. Většinou diagnostikujeme na žádost psychiatra, nebo neurologa. 

Psychologickou diagnostikou popisujeme kognitivní deficity, demence, deprese, osobnostní charakteristiky, psychotický proces apod. Výsledek zpracováváme do papírové podoby posléze.

Psychologické vyšetření

objednávejte na mailu: vysetreni.mojeja@seznam.cz

Na tomto emailu se prosím neobjednává psychoterapie!!!

náš tým

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge

více info
Atestovaná klinická psycholožka s funkční specializací – majitelka a jednatelka Mojeja s.r.o.. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství a individuální psychoterapie

Specializace: intimita, ženství, psychosomatika, úzkostnost, vztahovost, osobnostní rozvoj.

Jednooborovou psychologii studovala v Praze, v americkém Washington D.C. a dánském Aarhusu. Praktickou klinickou práci se učila v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, kde hlavně diagnostikovala.

Psychoterapeutickou zkušenost pak získala zejména v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“. Tam nejprve pracovala s psychotickými klienty, později s klienty závislými na alkoholu.

Od roku 2013 má soukromou praxi (www.naterapii.cz), kde pracuje zejména s klienty, kteří se zabývají intimitou, seberozvojem, partnerstvím, smyslem žití apod. Je vycvičená v Katatymně imaginativní psychoterapii, kde nyní působí jako výcviková terapeutka.

Mgr. Karel Malimánek

více info

Psycholog v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství dospělých. Psychodiagnostika.

Specializace: Úzkostnost, deprese, poruchy osobnosti, psychosomatika, vztahové problémy, rozvoj osobnosti.

Vystudoval jednooborovou psychologii v Praze na FF UK. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získal v Denním psychoterapeutickém sanatorium „Ondřejov“, kde nejdříve pracoval s klienty závislými na alkoholu a později s klienty trpícími psychózou a poruchami osobnosti.

Vycvičen je v individuální psychoanalýze v rámci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Aktuálně ve výcviku v Transference Focused Psychotherapy (TFP) zaměřeného na léčbu hraniční poruchy osobnosti.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Působí také jako lektor Školy psychologie a pedagog na FAMU.

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

více info

Atestovaná klinická psycholožka s funkční specializací. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychosomatika a poruchy příjmu potravy.

Mgr. Kristýna Wohlinová

více info

Psycholog v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství. Psychodiagnostika. Krizová intervence.

Specializace: Skupinová práce (poruchy spánku, podpora nutričních terapeutů), poruchy příjmu potravy, adolescentní klientela, vztah k sobě, péče o duši

Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze na PVŠPS. Prvním pracovištěm byla Linka bezpečí, kde se vycvičila v krizové intervenci a pracovala s dětmi na telefonu, později jako intervizor a lektor ve třídách.

Psychoterapeutickou a psychodiagnostickou zkušenost získala na Psychiatrické klinice při 1.LF UK a VFN v Praze na Denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy, kde se i v rámci postgraduálního studia věnuje emočnímu prožívání těchto osob.

Aktuálně pracuje také na Klinice adiktologie a Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu.

Vycvičena je v komplexním psychoterapeutickém výcviku v Daseinsanalytickém směru. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Jana Kalvachová, DiS.

více info

Psychoterapeutka, ergoterapeutka, zdravotní sestra. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychózy, deprese, úzkost, poruchy osobnosti.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii. Kmenovým pracovištěm bylo Denní psychoterapeutcké sanatorium “Ondřejov”, kde pracovala 14 let.

V minulosti se několik let věnovala práci s drogově závislými v Kontaktním a poradenském centru. Absolvovala řadu odborných seminářů a kurzů.

Mgr. Andrej Biskupič

více info
Psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, zkušenost s psychózou, potíže se závislostmi (alkohol, drogy, gambling), osobnostní rozvoj

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MUNI v Brně. V rámci své praxe působil v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, kde se věnoval převážně psychoterapii a diagnostice lidí s psychotickými a neurotickými potížemi. Další klinické zkušenosti získal z Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, kde se věnoval  psychoterapii závislostí, a z Dětského centra Ostrůvek, kde se věnoval diagnostice dětí předškolního věku a poradenství pro rodiče a pěstouny.

Je absolventem výcviku v Gestalt psychoterapii v rámci Dialogu – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii a pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Barbora Pešková

více info

Psycholožka v předatestační přípravě.
Psychoterapie a psychologické poradenství.
Psychodiagnostika.

Specializace: úzkostně depresivní problematika, psychosomatika, obezita, poruchy příjmu potravy, vztahové potíže, osobnostní seberozvoj.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Psychodiagnostickou i psychoterapeutickou zkušenost získala ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde pracovala s pacienty trpících obezitou, poruchami příjmu potravy nebo onemocněním diabetem mellitus. Dále pracovala ve zdravotnickém zařízení Modrý dům, kde se věnovala především psychoterapeutické praxi. Ve své práci používá např. techniky analýzy snů nebo jinou práci se symboly. 

Je frekventantkou Jungovsky orientovaného psychoterapeutického výcviku. Absolvovala kurzy Kompletní krizové intervence, Psycholog ve zdravotnictví, Motivační rozhovory.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Martina Boráková

více info

Psycholožka v předatestační přípravě. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství i psychoterapie.

Specializace: deprese, úzkosti, psychosomatika.

Psychologii vystudovala v Praze. Pracuje s dospělými i s dětmi. S dospělými klienty pracovala v Nemocnici Kladno a v ambulanci Propsyche, a to jak psychodiagnosticky, tak terapeuticky. Zkušenost s dětskými klienty získala v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno, kde jako psycholožka působila v dětské klinicko-psychologické ambulanci.

Je vycvičená v dynamicky orientované skupinové a komunitní psychoterapii. Pracuje pod pravidelnou supervizí a pod školitelkou.

Mgr. Martin Musil

více info
Psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství, psychodiagnostika.

Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, vztahové problémy, potíže se sebepojetím, psychotické a hraniční stavy.

Vystudoval psychologii na PedF UK v Praze. Pracoval na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče Modřany, kde se věnoval individuální psychoterapii dětí a dospívajících, a práci s rodinami. Poté pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde se zabýval především komunitní a skupinovou psychoterapií pacientů se závislostí, a dále na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde prováděl psychoterapii pacientů s psychotickým onemocněním a hraniční problematikou, zde se též věnoval psychodiagnostice akutních stavů. Zaměřuje se především na dlouhodobou psychoanalytickou terapii.

Je kandidátem ve výcviku v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

Mgr. Dominika Šuková

více info

Klinická psycholožka. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství, psychoterapie.

Specializace: úzkosti, deprese, zkušenost s psychózou, psychosomatické obtíže, vztahové problémy, rozvoj osobnosti.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, v roce 2018 složila atestaci z klinické psychologie.

Psychodiagnostické a psychoterapeutické zkušenosti získala v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě a Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov.

Je absolventkou výcviku v Institutu Dialog (Gestalt psychoterapie) a pracuje pod odbornou supervizí.

Mgr. Veronika Lechovská

více info
Klinická psycholožka. Dospělá klientela- psychoterapie, psychodiagnostika, poradenství.

Specializace: Psychotická onemocnění, deprese, úzkostnost, vztahová problematika, psychické obtíže související se stářím, trauma.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL, atestaci z klinické psychologie složila v roce 2019. Svou praxi zahájila v psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde také několik let získávala cenné psychodiagnostické i psychoterapeutické zkušenosti.

Poté začala pracovat v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, kde se v rámci individuálních i skupinových programů věnuje klientům s psychotickými a neurotickými obtížemi.

Při práci s klienty vychází z psychoanalytické psychoterapie, v níž je vycvičena (Institut aplikované psychoanalýzy). Dále je absolventkou výcviku v psychoterapeutické práci s traumatem (SLEA) pod vedením Jany Božukové.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

PhDr. Irena Golebiowská

více info
Psycholožka v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: úzkosti, deprese, vztahové problémy, sebepojetí a osobnostní rozvoj, psychosomatické potíže.

Vystudovala jednooborovou psychologii na PedF UK v Praze. V průběhu studia absolvovala řadu odborných stáží. Pracuje jako psycholožka v Krajské nemocnici Liberec v ambulanci klinické psychologie a neuropsychologie, kde se věnuje psychodiagnostické činnosti a psychoterapii u lidí převážně s neurotickými a psychosomatickými potížemi.

Vstupuje do psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii. Absolvovala kurzy krizové intervence, psycholog ve zdravotnictví a dále se vzdělává v oblasti psychodiagnostiky v rámci specializačních kurzů.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Eliška Ondrášková

více info
Psycholožka ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: krizová intervence, skupinová psychoterapie, úzkostné a depresivní prožívání, vztahové potíže, hraniční a psychotické stavy.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MUNI v Brně. Během studia pracovala v oblasti HR a také s lidmi v krizi na lince důvěry. Praxi ve zdravotnictví započala v PN Kosmonosy, kde působila na psychoterapeutickém oddělení a věnovala se zejména skupinové psychoterapii. Následně pracovala v Denním psychoterapeutickém sanatoriu “Ondřejov”, kde poskytovala individuální a skupinovou psychoterapii lidem s nejrůznějšími typy potíží. Má soukromou praxi, ve které nabízí podpůrné konzultace a dlouhodobou psychoanalyticky orientovanou psychoterapii.

Od roku 2010 se systematicky vzdělává v psychoanalytické psychoterapii (IAPSA) se zaměřením na individuální a skupinovou práci s dospívajícími a dospělými klienty.

Mgr. Dominika Menclová

více info
Psycholožka ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychologické poradentství a psychodiagnostika. Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, vztahové problémy, sebepojetí a osobnostní rozvoj, závislosti, trauma.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvovala řadu rozmanitých stáží. Pracuje s dospělými i dětmi.

Zkušenost s dětskými klienty získala v dětském multidisciplinárním týmu Pro zdraví 21 v Berouně, kde působila jako psycholog ve zdravotnictví. Je frekventantkou Rafael institutu, zabývající se prevencí a terapií psychotraumatu. Absolvovala kurz psychologa ve zdravotnictví.

Ordinace

Ordinace Mojeja s.r.o.
Hollarovo nám. 11
Praha 3
Blízko metra Želivského

IČ: 069 76 701
IČZ: 045 37 000

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge: +420 775 999 297

Prosím nevolejte na objednání na psychoterapii a vyšetření. Objednávejte jedině přes webový formulář a email!

Prosíme omlouvejte se ze sezení 48h dopředu.
Umožníte nám tím vzít jiného klienta.