ordinace klinické psychologie
Vítáme vás v ordinaci klinické psychologie Mojeja s.r.o. . Jsme nestátní zdravotnické zařízení se smluvními vztahy s pojišťovnami:

VZP, ZPMV ČR, OZP, VoZP ČR, ČPZP, ZP Škoda.

Ordinaci Mojeja s.r.o. byla 1. 12. 2018 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie.

co nabízíme

V naší ordinaci nabízíme péči dospělým klientům. Věnujeme se psychologické diagnostice, krizové intervenci, psychologickému poradenství, i dlouhodobé psychoterapii.

Naše logo „moje já“ vyjadřuje zájem o vnitřní svět, vnitřní uspořádání, o naše Já. V logu je skryta „jednička“. Je jedno, jestli ji najdete záhy, nebo budete hledat. Je to o hledání a my jsme průvodci. Psychoterapie i psychodiagnostika jsou o kontaktu s Já, o poznávání se, zkoumání se a experimentování.

Psychoterapie

Na psychoterapii vás nemusí poslat ani psychiatr, ani žádný jiný lékař. Můžete se rozhodnout sami a spolu s námi doladit, jak často a po jak dlouhou dobu docházet. Psychoterapeutické sezení trvá 45 min.

Nejčastější frekvencí je 1x týdně. Nabízíme individuální, párovou a skupinovou psychoterapii. V naší ordinaci jsme vycvičení v hlubinné psychoterapii.

diagnostika

Nabízíme psychologické vyšetření dospělých klientů. Většinou diagnostikujeme na žádost psychiatra, nebo neurologa. 

Psychologickou diagnostikou popisujeme kognitivní deficity, demence, deprese, osobnostní charakteristiky, psychotický proces apod. Výsledek zpracováváme do papírové podoby posléze.

náš tým

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge

více info
Atestovaná klinická psycholožka s funkční specializací – majitelka a jednatelka Mojeja s.r.o.. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství a individuální psychoterapie

Specializace: intimita, ženství, psychosomatika, úzkostnost, vztahovost, osobnostní rozvoj.

Jednooborovou psychologii studovala v Praze, v americkém Washington D.C. a dánském Aarhusu. Praktickou klinickou práci se učila v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, kde hlavně diagnostikovala.

Psychoterapeutickou zkušenost pak získala zejména v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“. Tam nejprve pracovala s psychotickými klienty, později s klienty závislými na alkoholu.

Od roku 2013 má soukromou praxi (www.naterapii.cz), kde pracuje zejména s klienty, kteří se zabývají intimitou, seberozvojem, partnerstvím, smyslem žití apod. Je vycvičená v Katatymně imaginativní psychoterapii, kde nyní působí jako výcviková terapeutka.

Mgr. Karel Malimánek

více info

Psycholog v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství dospělých. Psychodiagnostika.

Specializace: Úzkostnost, deprese, poruchy osobnosti, psychosomatika, vztahové problémy, rozvoj osobnosti.

Vystudoval jednooborovou psychologii v Praze na FF UK. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získal v Denním psychoterapeutickém sanatorium „Ondřejov“, kde nejdříve pracoval s klienty závislými na alkoholu a později s klienty trpícími psychózou a poruchami osobnosti.

Vycvičen je v individuální psychoanalýze v rámci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Aktuálně ve výcviku v Transference Focused Psychotherapy (TFP) zaměřeného na léčbu hraniční poruchy osobnosti.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Působí také jako lektor Školy psychologie a pedagog na FAMU.

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

více info

Atestovaná klinická psycholožka s funkční specializací. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychosomatika a poruchy příjmu potravy.

Mgr. Denisa Schücková

více info

Klinická psycholožka s funkční specializací. Dospělá klientela – individuální a skupinová psychoterapie; psychologické poradenství. Psychodiagnostika.

Specializace: Úzkosti, deprese, obezita, psychosomatika, vztahové problémy, psychotická onemocnění, rozvoj osobnosti.

Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze na FF UK. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získala v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, kde od r. 2010 do r. 2019 pracovala s klienty trpícími psychózou nebo neurotickými poruchami. Od roku 2009 působí rovněž na klinice Iscare I.V.F., kde poskytuje diagnostiku a poradenství pacientům trpícím obezitou a psychoterapii a poradenství klientům trpícím idiopatickými střevními záněty.

Je řádnou členkou skupinové a kandidátkou individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Je členkou Group Analytic Society International.

Jana Kalvachová, DiS.

více info

Psychoterapeutka, ergoterapeutka, zdravotní sestra. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychózy, deprese, úzkost, poruchy osobnosti.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii. Kmenovým pracovištěm bylo Denní psychoterapeutcké sanatorium “Ondřejov”, kde pracovala 14 let.

V minulosti se několik let věnovala práci s drogově závislými v Kontaktním a poradenském centru. Absolvovala řadu odborných seminářů a kurzů.

Mgr. Zuzana Javornícka

více info

Klinická psycholožka. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie, psychodiagnostika.

Specializace: úzkosti, deprese, psychosomatika, psychotická onemocnění, vztahové problémy, rozvoj osobnosti. Vystudovala jednooborovou psychologii, získala atestaci z klinické psychologie na FiF UK (SR).

Psychoterapeutické a psychodiagnostické zkušenosti získala v psychiatrické nemocnici Sučany (SR), Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov a CDZ Fokus Podskalí. Mimo to pracovala i v neziskovém sektoru a psychologické ambulanci.

Je frekventantkou výcviku v Procesorientované psychoterapii, kde ukončila zkoušky fáze I. Pracuje pod pravidlenou supervizí.

Mgr. Andrej Biskupič

více info
Psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, zkušenost s psychózou, potíže se závislostmi (alkohol, drogy, gambling), osobnostní rozvoj

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MUNI v Brně. V rámci své praxe působil v Denním psychoterapeutickém sanatoriu “Ondřejov”, kde se věnoval převážně psychoterapii a diagnostice lidí s psychotickými a neurotickými potížemi. Další klinické zkušenosti získal z Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, kde se věnoval  psychoterapii závislostí, a z Dětského centra Ostrůvek, kde se věnoval diagnostice dětí předškolního věku a poradenství pro rodiče a pěstouny.

Je absolventem výcviku v Gestalt psychoterapii v rámci Dialogu – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii a pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Martina Boráková

více info

Psycholožka v předatestační přípravě. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství i psychoterapie.

Specializace: deprese, úzkosti, psychosomatika.

Psychologii vystudovala v Praze. Pracuje s dospělými i s dětma. Zkušenost s dětskými klienty získala v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno, kde jako psycholožka působila v dětské klinicko-psychologické ambulanci. Již během studia absolvovala řadu odborných stáží. Byla zaměstnaná jako konzultantka na Lince bezpečí.

Je vycvičená v dynamicky orientované skupinové a komunitní psychoterapii. Pracuje pod pravidelnou supervizí a pod školitelkou.

Mgr. Martin Musil

více info
Psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství, psychodiagnostika.

Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, vztahové problémy, potíže se sebepojetím, psychotické a hraniční stavy.

Vystudoval psychologii na PedF UK v Praze. Pracoval na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče Modřany, kde se věnoval individuální psychoterapii dětí a dospívajících, a práci s rodinami. Poté pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde se zabýval především komunitní a skupinovou psychoterapií pacientů se závislostí, a dále na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde prováděl psychoterapii pacientů s psychotickým onemocněním a hraniční problematikou, zde se též věnoval psychodiagnostice akutních stavů. Zaměřuje se především na dlouhodobou psychoanalytickou terapii.

Je kandidátem ve výcviku v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

Mgr. Barbora Pešková

více info

Psycholožka v předatestační přípravě.
Psychoterapie a psychologické poradenství.
Psychodiagnostika.

Specializace: úzkostně depresivní problematika, psychosomatika, obezita, poruchy příjmu potravy, vztahové potíže, osobnostní seberozvoj.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Psychodiagnostickou i psychoterapeutickou zkušenost získala ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde pracovala s pacienty trpících obezitou, poruchami příjmu potravy nebo onemocněním diabetem mellitus. Dále pracovala ve zdravotnickém zařízení Modrý dům, kde se věnovala především psychoterapeutické praxi. Ve své práci používá např. techniky analýzy snů nebo jinou práci se symboly. 

Je frekventantkou Jungovsky orientovaného psychoterapeutického výcviku. Absolvovala kurzy Kompletní krizové intervence, Psycholog ve zdravotnictví, Motivační rozhovory.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

PhDr. Irena Golebiowská

více info
Psycholožka v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: úzkosti, deprese, vztahové problémy, sebepojetí a osobnostní rozvoj, psychosomatické potíže.

Vystudovala jednooborovou psychologii na PedF UK v Praze. V průběhu studia absolvovala řadu odborných stáží. Pracuje jako psycholožka v Krajské nemocnici Liberec v ambulanci klinické psychologie a neuropsychologie, kde se věnuje psychodiagnostické činnosti a psychoterapii u lidí převážně s neurotickými a psychosomatickými potížemi.

Vstupuje do psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii. Absolvovala kurzy krizové intervence, psycholog ve zdravotnictví a dále se vzdělává v oblasti psychodiagnostiky v rámci specializačních kurzů.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Samoplátci

Nechcete-li čekat na volný termín, nebo jde-li vám spíše o seberozvoj, přejděte prosím na www.leonarajdlova.cz.

Stáhněte si eBook zdarma
Jak být sám sobě psychoterapeutem, aneb Cesta do středu sebe a učte se kontakt se sebou.

Ordinace

Ordinace Mojeja s.r.o.
Hollarovo nám. 11
Praha 3
Blízko metra Želivského

IČ: 069 76 701
IČZ: 045 37 000

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ objednávejte na mailu: leonarajdlova@gmail.com.

PSYCHOTERAPII objednejte vyplněním formuláře níže, budete zařazeni na čekací list.

Kontakt
reCAPTCHA

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge: +420 775 999 297

Prosíme omlouvejte se ze sezení 48h dopředu.
Umožníte nám tím vzít jiného klienta.