ordinace klinické psychologie
Vítáme vás v ordinaci klinické psychologie Mojeja s.r.o. . Jsme nestátní zdravotnické zařízení se smluvními vztahy s pojišťovnami:

VZP, ZPMV ČR, OZP, VoZP ČR, ČPZP, ZP Škoda.

Ordinaci Mojeja s.r.o. byla 1. 12. 2018 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie.

co nabízíme

V naší ordinaci nabízíme péči dospělým klientům. Věnujeme se psychologické diagnostice, krizové intervenci, psychologickému poradenství, i dlouhodobé psychoterapii.

Naše logo „moje já“ vyjadřuje zájem o vnitřní svět, vnitřní uspořádání, o naše Já. V logu je skryta „jednička“. Je jedno, jestli ji najdete záhy, nebo budete hledat. Je to o hledání a my jsme průvodci. Psychoterapie i psychodiagnostika jsou o kontaktu s Já, o poznávání se, zkoumání se a experimentování.

Psychoterapie

Na psychoterapii vás nemusí poslat ani psychiatr, ani žádný jiný lékař. Můžete se rozhodnout sami a spolu s námi doladit, jak často a po jak dlouhou dobu docházet. Psychoterapeutické sezení trvá 45 min.

Nejčastější frekvencí je 1x týdně. Nabízíme individuální, párovou a skupinovou psychoterapii. V naší ordinaci jsme vycvičení v hlubinné psychoterapii.

diagnostika

Nabízíme psychologické vyšetření dospělých klientů. Většinou diagnostikujeme na žádost psychiatra, nebo neurologa. 

Psychologickou diagnostikou popisujeme kognitivní deficity, demence, deprese, osobnostní charakteristiky, psychotický proces apod. Výsledek zpracováváme do papírové podoby posléze.

náš tým

PhDr. Leona Dyrehauge

více info
Atestovaná klinická psycholožka s funkční specializací – majitelka a jednatelka Mojeja s.r.o.. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství a individuální psychoterapie

Specializace: intimita, ženství, psychosomatika, úzkostnost, vztahovost, osobnostní rozvoj.

Jednooborovou psychologii studovala v Praze, v americkém Washington D.C. a dánském Aarhusu. Praktickou klinickou práci se učila v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, kde hlavně diagnostikovala.

Psychoterapeutickou zkušenost pak získala zejména v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“. Tam nejprve pracovala s psychotickými klienty, později s klienty závislými na alkoholu.

Od roku 2013 má soukromou praxi (www.naterapii.cz), kde pracuje zejména s klienty, kteří se zabývají intimitou, seberozvojem, partnerstvím, smyslem žití apod. Je vycvičená v Katatymně imaginativní psychoterapii, kde nyní působí jako výcviková terapeutka.

Mgr. Karel Malimánek

více info

Psycholog v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství dospělých. Psychodiagnostika.

Specializace: Úzkostnost, deprese, poruchy osobnosti, psychosomatika, vztahové problémy, rozvoj osobnosti.

Vystudoval jednooborovou psychologii v Praze na FF UK. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získal v Denním psychoterapeutickém sanatorium „Ondřejov“, kde nejdříve pracoval s klienty závislými na alkoholu a později s klienty trpícími psychózou a poruchami osobnosti.

Vycvičen je v individuální psychoanalýze v rámci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Aktuálně ve výcviku v Transference Focused Psychotherapy (TFP) zaměřeného na léčbu hraniční poruchy osobnosti.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Působí také jako lektor Školy psychologie a pedagog na FAMU.

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

více info

Atestovaná klinická psycholožka s funkční specializací. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychosomatika a poruchy příjmu potravy.

Mgr. Denisa Schücková

více info

Klinická psycholožka s funkční specializací. Dospělá klientela – individuální a skupinová psychoterapie; psychologické poradenství. Psychodiagnostika.

Specializace: Úzkosti, deprese, obezita, psychosomatika, vztahové problémy, psychotická onemocnění, rozvoj osobnosti.

Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze na FF UK. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získala v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, kde od r. 2010 do r. 2019 pracovala s klienty trpícími psychózou nebo neurotickými poruchami. Od roku 2009 působí rovněž na klinice Iscare I.V.F., kde poskytuje diagnostiku a poradenství pacientům trpícím obezitou a psychoterapii a poradenství klientům trpícím idiopatickými střevními záněty.

Je řádnou členkou skupinové a kandidátkou individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Je členkou Group Analytic Society International.

Jana Kalvachová, DiS.

více info

Psychoterapeutka, ergoterapeutka, zdravotní sestra. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychózy, deprese, úzkost, poruchy osobnosti.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii. Kmenovým pracovištěm bylo Denní psychoterapeutcké sanatorium “Ondřejov”, kde pracovala 14 let.

V minulosti se několik let věnovala práci s drogově závislými v Kontaktním a poradenském centru. Absolvovala řadu odborných seminářů a kurzů.

Andrej Biskupič

více info
Psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, zkušenost s psychózou, potíže se závislostmi (alkohol, drogy, gambling), osobnostní rozvoj

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MUNI v Brně. V rámci své praxe působil v Denním psychoterapeutickém sanatoriu “Ondřejov”, kde se věnoval převážně psychoterapii a diagnostice lidí s psychotickými a neurotickými potížemi. Další klinické zkušenosti získal z Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, kde se věnoval  psychoterapii závislostí, a z Dětského centra Ostrůvek, kde se věnoval diagnostice dětí předškolního věku a poradenství pro rodiče a pěstouny.

Je absolventem výcviku v Gestalt psychoterapii v rámci Dialogu – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii a pracuje pod pravidelnou supervizí.

Samoplátci

Nechcete-li čekat na volný termín, nebo jde-li vám spíše o seberozvoj, přejděte prosím na www.naterapii.cz.

Ordinace

Ordinace Mojeja s.r.o.
Hollarovo nám. 11
Praha 3
Blízko metra Želivského

IČ: 069 76 701
IČZ: 045 37 000

Objednávky nebo dotazy nám pište výhradně pomocí našeho formuláře.

Kontakt
reCAPTCHA

PhDr. Dyrehauge: +420 775 999 297

Prosíme omlouvejte se ze sezení 48h dopředu.
Umožníte nám tím vzít jiného klienta.